بیلبورد شرکت بدرالکتریک - بلوار فرودگاه مهرآباد تهران

بیلبورد شرکت بدرالکتریک ( نصب شده در بلوار فرودگاه مهرآباد ، تاریخ نصب ۹۶/۱۲/۱۳ - مدت اکران یک ماه)