دفتر مرکزی شرکت بدر الکتریک :
تهران، میدان هفت تیر، خیابان کریمخان زند، ابتدای پل، شماره 69
کد پستی : 1585695737
تلفن : 89397 - 021      
فروش مستقیم تهران :  داخلی های 319 
فکس : 88827586 - 021