با پر کردن فرم نظرسنجی شرکت بدرالکتریک ، مارا از انتقادات و نظرات خود مطلع سازید