شهر یزد
شرکت صدر سیستم

نام نماینده : آقای بخشایش

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی ، دیتا پروژکتور و بردهای هوشمند

تلفن : 35256013 - 035

 
شرکت پیشرایان پرداز یزد

نام نماینده :  آقاي سلطانی

نمایندگی فروش فتوکپی  و مواد مصرفی

تلفن : 37251810- 035