شهر یزد
شرکت پیشرایان پرداز یزد

نام نماینده :  آقاي سلطانی

نمایندگی فروش فتوکپی  و مواد مصرفی

تلفن : 37251810- 035