شهر یزد
شرکت صدر سیستم

نام نماینده : آقای بخشایش

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی ، دیتا پروژکتور و بردهای هوشمند

تلفن : 35256013 - 035