شهر اردبیل 
ماشین های اداری بهزاد

نام نماینده : آقای حسن مرادجو و آقای بهزاد مرادجو

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور ، بردهای هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 33235050 - 045