شهر بوشهر
فروشگاه کامپیوتر سپهر

نام نماینده : آقای احمد شریفی

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 33334417 - 077

 

فروشگاه سپهر راد بوشهر

نام نماینده : آقای محمودی راد

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، بردهای هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 33334930 - 077