شهر رشت
 
مجتمع فنی گیلان سبز

نام نماینده : آقای حمیدرضا قسیمی

نمایندگی فروش فتوکپی ، ویدئو پروژکتور، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 6-33473111 - 013

 

شهر لاهیجان

فروشگاه بهساز سیستم

نام نماینده : آقای محمد اثنی عشری

نمایندگی فروش ویدئو پروژکتور، برد هوشمند

تلفن :42240275- 013