شهر رشت
 مجتمع فنی سامیار

نام نماینده : آقای مجتبی خورسند

نمایندگی فروش فتوکپی ، ویدئو پروژکتور، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن :   8-33262527 - 013

 

مجتمع فنی گیلان سبز

نام نماینده : آقای حمیدرضا قسیمی

نمایندگی فروش فتوکپی ، ویدئو پروژکتور، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 6-33473111 - 013