شهر بندر عباس
فروشگاه رامین

نام نماینده : آقاي سيد رضا هاشمي رحيمي 

نمایندگی فروش فتوکپی ، ویدئو پروژکتور، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 32222036-32224483 - 076