شهر اصفهان :
مجموعه توماکس

نام نماینده : آقای مسعود کمالی

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، بردهای هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 36287277 - 031

 

شرکت بدرسرویس

نام نماینده : آقای مهرداد رمضانی

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، بردهای هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 36605365 - 031

 

ماشین های اداری بزرگمهر

نام نماینده : آقاي عليرضا بنيانيان

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 32232725 - 031

 

ماشینهای اداری سام تکنیک

نام نماینده : آقای امین الرعایا

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 32211591 - 031

 

شرکت کامپیوتر گستر

نام نماینده : آقای حجت اله میرحسینی

نمایندگی فروش ویدئو پروژکتور و بردهای هوشمند

تلفن : 36243376 - 031