شهر کرمانشاه
توسعه ماشین های اداری آراد غرب

نام نماینده :  آقاي بهرام كرباسي

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 37232950-37231346 - 083