شهر کرمانشاه
توسعه ماشین های اداری آراد غرب

نام نماینده :  آقاي بهرام كرباسي

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 37232950-37231346 - 083

 
مرکر تکنولوژی ایده

نام نماینده :  آقاي رضا کریمی

نمایندگی فروش ویدئو پروژکتور، برد هوشمند

تلفن : 38389040- 083