شهر خرم آباد
شرکت فرهنگ مهر حامد

نام نماینده : آقاي مهران زماني و آقای حامد توكلي

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 33330611 - 066

 

شهر الیگودرز
ماشین های اداری سفیر

نام نماینده : آقای مسلمی

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

43338560 - 066