شهر اراک
شرکت آبتاز پانیذ

نام نماینده : آقای مجید جابری

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 34021246 - 086

 

 

 

شهر ساوه
ماشینهای اداری ساوه

نام نماینده : آقای هنرمند 

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 42249995 - 086