شهر مشهد
بازرگانی مهندسی اردلان

نام نماینده : آقای اکبر اردلان

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 2-38516900 - 051

 

ماشینهای اداری حسن پور

نام نماینده : آقای حسن پور

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 32254832 - 051