شهر مشهد

 

ماشینهای اداری حسن پور

 

نام نماینده : آقای حسن پور

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 32254832 - 051

 

بازرگانی اردلان

نام نماینده : آقای علی اکبر اردلان

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 38516900- 051

 

شرکت ایمن صدرا ایرانیان

نام نماینده : آقای مرتضی ایمن

نمایندگی فروش ویدئو پروژکتور، برد هوشمند

تلفن : 37231001 - 051

 

شرکت آی پرژکتور

نام نماینده : آقای محمد مصباحی

نمایندگی فروش ویدئو پروژکتور، برد هوشمند

تلفن : 37230751- 051

 

شرکت فن آوران داده پرداز نوژان

نام نماینده : آقای هاشمی

نمایندگی فروش ویدئو پروژکتور، برد هوشمند

تلفن : 38705219- 051

 

شرکت دانش آوران

نام نماینده : آقای رضا طباطبایی

نمایندگی فروش ویدئو پروژکتور، برد هوشمند

تلفن : 37055520- 051