شهر مشهد
بازرگانی مهندسی اردلان

نام نماینده : آقای اکبر اردلان

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 2-38516900 - 051

 

ماشینهای اداری حسن پور

نام نماینده : آقای حسن پور

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 32254832 - 051

 

شرکت ایمن صدرا ایرانیان

نام نماینده : آقای مرتضی ایمن

نمایندگی فروش دیتا پرژکتور

تلفن : 37231001 - 051

 

شرکت آی پرژکتور

نام نماینده : آقای محمد مصباحی

نمایندگی فروش دیتا پرژکتور

تلفن : 37230751- 051

 

شرکت داده پردازی نوژان

نام نماینده : آقای هاشمی

نمایندگی فروش دیتاپرژکتور و برد هوشمند

تلفن : 38705219- 051