شهر زاهدان
خدمات ماشينهاي اداري طاها

نام نماینده : آقای سید رضا طبیبیان

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور ، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 33224204 - 054