شهر بیرجند
ماشینهای اداری بهدانی

نام نماینده : آقای محمدرضا بهدانی

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 19-32210017 - 056

خط ویژه : 31103 - 056