شهر تهران
شرکت الفبای کار امروز (سفیر)

نام نماینده : آقای فرشاد کمالخانی

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور ، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 88320320 - 021

 
شرکت نیکروزان غرب

نام نماینده : آقای هوشمند

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور ، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 88300013 - 021

 

ایده برتر پارسیان

نام نماینده : آقای حسین پور

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور ، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 73027 - 021

 

فروشگاه بهروزان

نام نماینده : آقای محمدرضا بزرگمهر

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 88845202-88810494 - 021

 

شرکت ترسیم گران اندیشه پویا

نام نماینده : آقای سعید مظاهری

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور ، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 66954700 - 021

 

بورس ماشینهای اداری خلیج فارس

نام نماینده : آقای حمید محمدی زاده

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور ، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 88490164 - 021

 

شرکت داده افرا مهرگان

نام نماینده : آقای جواد سعیدی

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور ، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 41584000 - 021

 

تجهیزات اداری و آموزشی مهرنگ

نام نماینده : آقای علی اصغر پروانه

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور ، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 88226311 - 021

 

شرکت تجارت فراز نماهنگ

نام نماینده : آقای  علی هاشمیان

نمایندگی فروش دیتاپرژکتور و برد هوشمند

تلفن : 45679000- 021

 

شرکت آتیه اندیشان نیک سگال نوین

نام نماینده : آقای کامران قلی زاده

نمایندگی فروش دیتاپرژکتور و برد هوشمند

تلفن : 77650876 - 021

 

شرکت هیوا آتی رایانه جنوب

نام نماینده : آقای علی احمدی

نمایندگی فروش فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 88942704 - 021

 

شهر کرج
ماشینهای اداری ماهان

نام نماینده : آقای زارع

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 32753515 - 026

 

شهر کرج
شرکت تجهیز کام ایده آل

نام نماینده : آقایان یزدان یار

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور ، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 32209395 - 026