شهر ارومیه
ماشین های اداری رضاپور

نام نماینده : آقای علی رضاپور

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 32244041 - 044

 

فروشگاه مادیرانا

نام نماینده : آقای برجسته

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی ، دیتاپرژکتور و برد هوشمند

تلفن : 32246252 - 044