شهر زنجان
شرکت نیک پرداز

نام نماینده : آقای نیکخواه

نمایندگی فروش ویدئو پروژکتور و برد هوشمند

تلفن : 33454541 - 024

 

فروشگاه پاکبین

نام نماینده : آقای اجاقلو

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن :  33468000- 024