شهر یزد
شرکت صدر سیستم

نام نماینده : آقای محمود بخشایش

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی ، دیتا پروژکتور و بردهای هوشمند

تلفن : 38344252 - 035