شهر رشت
مجتمع فنی گیلان سبز

نام نماینده : آقای حمیدرضا قسیمی

تلفن : 6-33473111 - 013

 

 مجتمع فنی سامیار

نام نماینده : آقای مجتبی خورسند

تلفن :   8-33262527 - 013