شهر گرگان
شرکت فکرالکترونیک فردای ایرانیان

نام نماینده : آقاي رضا كامل رحيمي

تلفن : 32222790-32222318   - 017

 

شهر گنبد کاووس
مرکز ماشین های اداری گنبد

نام نماینده : آقای رشید نریمانی

تلفن : 33293216 - 017

 

ماشین های اداری فرنام

نام نماینده : آقای رضا کامل رحیمی

تلفن : 32232725 - 017