شهر یاسوج
ماشينهاي اداري پور علي

نام نماینده : آقای غلامحسين پورعلی و حامدپورعلي

تلفن : 33235698 - 074