شهر تهران
فروشگاه بهروزان

نام نماینده : آقای محمدرضا بزرگمهر

تلفن : 88845202-88810494 - 021

 

شهر کرج
ماشینهای اداری ماهان

نام نماینده : آقای زارع

تلفن : 32753515 - 026

 

شرکت تکنو جهان

نام نماینده : آقای منوچهر یزدانیار

تلفن : 32209395 - 026